<�������� ������> ՍՊԸ

Իրավ. Հասցե՝ Մ.Արարատ.ք.Արարատ Շահումյան Փ.24/2

Գործ. Հասցե՝ ք.Երևան, Հ․Ավետիսյան 28/7

ՀՎՀՀ 01248388

Հ/հ 

Ամերիաբանկ 1570066526610100

Արդշինբանկ 2478102006310000

Արդշինբանկ 2472402523760000

Հեռ.՝ 091668001,096666131,041444131

էլ-փոստ՝ lshtravel2017@gmail.com

Տնօրեն` Լ․Հովհաննիսյան